Lite snack och mycket verkstad

Föreläsningar och workshops inom entreprenörskap

shutterstock_71767081Vågar jag ta steget att starta eget?
Det finns mycket att ta hänsyn till innan du beslutar dig för att starta eget. I den här föreläsningen ligger fokus på att göra en grov ekonomisk kalkyl för din planerade verksamhet. Visst är det bra att sikta högt och ha stora visioner, men det kan kännas tryggt att även veta var din nedre gräns går. Hur mycket måste du tjäna för att överleva? Vad betyder det rent konkret i antal kunder/sålda produkter eller tjänster per månad/dag/vecka? Vilka utgifter kommer du sannolikt att ha och vad är ett rimligt pris att sätta på ditt erbjudande? Med konkreta räkneuppgifter får du underlag för att besvara frågan: Vad krävs för att jag ska kunna leva på det här?

shutterstock_80044522Hur kan jag öka mitt värde?
Hur sätter jag pris på min tjänst eller produkt? Vad tar andra? Vad vill eller behöver jag få betalt? Hur kan jag öka värdet på det jag erbjuder så att jag kan höja mitt pris? Vi går igenom olika infallsvinklar kring prissättning och du får övningar där du räknar på din egen verksamhet. Vi gör också några kreativa övningar för att hitta mervärde kring det du erbjuder idag. Efter föreläsningen har du förhoppningsvis börjat tänka i nya banor kring din verksamhet och det värde du erbjuder din kund.

shutterstock_79636201Är min idé bra? 
Den som bäst kan besvara frågan om din idé är bra (och värd det pris du tänkt sätta) är din blivande kund. Under föreläsningen får du lära dig grunderna i iterativ konceptutveckling och hur du i ett tidigt skede kan testa din idé på din verkliga målgrupp. Räkna inte med att få ett självklart JA i första testomgången. Feedbacken du får använder du för att vidareutveckla ditt koncept. Oavsett vad du kommer fram till i testfasen är det inte bortkastad tid. Förutom den värdefulla feedbacken du får från dina kunder kan det också vara ett inledande steg i din marknadsföring.

shutterstock_100820578Hur når jag ut till min kund? 
Här finns inte något enkelt svar, eftersom det beror på vem som är din huvudsakliga målgrupp. Vi går igenom några olika typer av verksamheter för att se på vilket sätt deras marknadsföringsbehov skiljer sig åt.  En verksamhet som bygger på att kunden kommer till din lokal har helt andra behov än en produkt eller tjänst som kan förmedlas digitalt eller skickas med post. Utgångspunkten för de marknadsföringsalternativ som presenteras är att de ska vara ekonomiskt möjliga för det lilla företaget.

shutterstock_77208406Vill du tjäna mera pengar? Behöver du fler kunder eller öka värdet på det du säljer? Vad du än behöver förändra: Se till att Få Det Gjort!
Kurs med fysiska träffar under tre dagar.
Vi arbetar konkret med att:

  • Tydliggöra vem din primära kund är och hur du når ut till dem
  • Testa din idé på målgruppen
  • Paketera din tjänst eller produkt och prissätta den rätt
  • Skapa det marknadsföringsmaterial som just du behöver
  • Börja ta kontakt med kunder och sälja in ditt erbjudande