Ett utbildningsföretag

shutterstock_183827477Kollaboratoriet har arbetat med utbildning sedan 2011. Utbildningsinsatserna har spänt över ett stort antal områden såsom: undervisning i agila projektmetoder, gamification, yoga och meditation; pedagogisk speldesign; skapande och facilitering av workshops och andra lärande aktiviteter; projekt för att öka motivationen och förbättra samarbetet på arbetsplatser – samt utformning av yrkeshögskoleutbildningar inklusive genomförande och drift!

Under 2015 har företaget genomgått stora förändringar. Ola Janson, en av de två grundarna, har lämnat företaget och tagit anställning på HiQ som affärsutvecklare. Därmed försvinner det tidigare stora fokuset på spel och gamification. Sara Wickenberg fortsätter att driva företaget som ensam ägare utifrån Kollaboratoriets grundidé – att samarbeta med fristående, kompetenta aktörer för att forma det team som bäst hanterar ett projekts behov. Två bi-firmor har upprättats, för att separera de olika grenarna i företaget: Mindful Yoga, som numera driver sin verksamhet i egen lokal vid Chapmans Torg i Majorna, och s-sense, som planerar att ge ut sin första bok under 2016.

Under det kommande året satsar Kollaboratoriet huvudsakligen på följande områden:

  • Fortsatt samarbete med yrkeshögskolor. Design av nya utbildningar i samverkan med näringslivet. Hjälp att hitta rätt kompetens för undervisning i utbildningarna. Stötta utbildningsledningen vid behov, under de mest intensiva perioderna på året.
  • Företagsutbildningar i svenska för medarbetare från annat land. Många högutbildade människor som kommer till Sverige besitter kunskaper som näringslivet efterfrågar. Men att lära sig svenska tillräckligt bra tar tid. Vi arbetar utifrån metoden Sound to Speak som ger en bra grund i svenska på 12 veckor.
  • Mindfulness och meditation. Stress och splittrad uppmärksamhet är vardag för många idag. De flesta av oss saknar bra tekniker för att hantera den verkligheten. Sömnsvårigheter, missbruk eller sjukdom är exempel på problem som uppstår om vi inte lär oss sunda metoder att hantera vår vardag.

Blir du nyfiken på att veta mer? Hör av dig! Du hittar Saras kontaktuppgifter här.